Pobierz Adobe Flash player
 

Oko na Rybę

4 października rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Oko na Rybę”, który miał na celu promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych, specyfiki ich wykorzystania i zagospodarowania na obszarze SGR.

Na konkurs wpłynęły prace od 24 autorów. Komisja, w której skład weszli: Zbigniew Suliga – fotograf, Aleksandra Klimczuk – dyrektor Słowińskiej Grupy Rybackiej, Ustka oraz Adam Sędziński – Sekretarz Gminy Słupsk wyłoniła 3 prace, którym przyznano główne nagrody. Dwie prace otrzymały wyróżnienie, a pozostałym uczestnikom konkursu przyznano nagrody za udział.
4 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku wręczono główne nagrody.


Wyniki konkursu „Oko na Rybę”.

Kategoria młodzież gimnazjalna:
I Nagroda: Dominika Zalewska – Publiczne Gimnazjum w Objeździe, fotografia zatytułowana „Morszczyn”. Nagroda – konsola PSP


Kategoria młodzież ponadgimnazjalna – w tej kategorii nie przyznano nagród. Komisja konkursowa uzasadniła to niskim poziomem prac i małą liczbą zgłoszeń. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


Kategoria dorośli. W tej kategorii przyznano dwie główne nagrody:
I Nagroda: Dominik Windorpski – Kobylnica – fotografia zatytułowana „Rybak”. Nagroda: odtwarzacz DVD
I Nagroda: Jadwiga Girsa – fotografia „Zimna Ustka”. Nagroda: urządzenie wielofunkcyjne.

 

Ponad to przyznano dwa wyróżnienia:
Marta Giers
– kategoria Młodzież gimnazjalna. Fotografia zatytułowana „Plaża”
Adam Sujka – kategoria dorośli. Fotografia zatytułowana: „Całusek i do wody”.

 

 
Copyright © Ryby 2012