Pobierz Adobe Flash player
 

"Innowacje w promocji i integracja społeczności lokalnej na obszarze SGR w kontekście działań Gminy Słupsk."

 

Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej Gmina Słupsk mogła przystąpić do realizacji operacji, której głównym rezultatem był wzrost jej  atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i turystyki opartej o walory naturalne obszarów rybackich. Projekt miał również na celu aktywizację społeczności lokalnych.  

W ramach operacji podjęliśmy szereg przedsięwzięć  promocyjnych, związanych z budowaniem wizerunku i wspólnej marki Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

Każde z zaplanowanych działań realizowało zazwyczaj kilka  celów i  skierowane było do określonej grupy odbiorców. W efekcie gwarantowało to efekt kompleksowości działań i skuteczność przekazu informacyjnego, który został starannie dobrany z formą i zakresem do grupy odbiorców.

 

1. „Festyn RYBY 2012” -  festyn  miał na celu podniesienie prestiżu SGR i budowanie marki Gminy Słupsk w świadomości społeczności SGR. Wydarzenie promowało również spożycie ryb będących głównym produktem lokalnym pochodzącym z naturalnego środowiska SGR oraz tradycje lokalne. Impreza miała również na celu integrację społeczności lokalnych SGR poprzez wspólne biesiadowanie, zabawę, taniec i śpiew oraz sportową rywalizację. Podczas Festynu Ryby 2012 odbyło się wiele interesujących przedsięwzięć. Były to Konkurs Kulinarny Ryba na 100 sposobów, Turniej wędkarski, Konkurs na Gadżet Słowińskiej Grupy Rybackiej, Zjazd mieszkańców. Punktem kulminacyjnym festynu, był występ muzyczny gwiazdy – Mezo.

 

2. „Widziane z lotu ptaka” - w ramach tego działania wykonana została lotnicza sesja zdjęciowa.  „Z lotu ptaka” zostało pokazane piękno i atuty obszarów należących do Słowińskiej Grupy Rybackiej. Najciekawsze fotografie zostały zaprezentowane na  wystawie fotograficznej, która miała miejsce podczas Festynu Ryby 2012. Z fotografii zrealizowany został również spot promujący Słowińską Grupę Rybacką.

 

3. „Oko na Rybę” - konkurs fotograficzny -  Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, szkół średnich i osób dorosłych z obszaru SGR. Miał on na celu promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych, specyfiki ich wykorzystania i zagospodarowania na obszarze SGR. Konkurs  był również  formą aktywizacji mieszkańców do działania na rzecz propagowania piękna i walorów obszarów należących do SGR i wzmocnienia więzi pomiędzy społecznościami go zamieszkującymi.

 

                                             * * *

 


 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, oś priorytetowa 4- „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Tytuł operacji: Innowacje w promocji i integracja społeczności lokalnej na obszarze SGR w kontekście działań Gminy Słupsk

 
 
Copyright © Ryby 2012